WYNIKI XX SPARTAKIADY LICEALIADA CHŁOPCY– BOBOWA 7.10.2020 - R. 2006-2008