Biecz,   wrzesień 2021 r.

          Powiatowy  kalendarz  zawodów  sportowych  dla SP i  SPP w  roku szkolnym 2021- 2022

Do wszystkich  zawodów będą rozsyłane  szczegółowe regulaminy startu w danych zawodach, które są  eliminacjami do zawodów rejonowych  lub  wojewódzkich. 

Miejsca i  terminy  organizacji  mogą ulec zmianie.

Obowiązuje zgłoszenie reprezentacji szkół do elektronicznego systemu rejestracji szkół w  wyznaczonych terminach.

Legenda:   R – zawody rejonowe,        W – zawody wojewódzkie,         DR – zawody drużynowe   ,   IND – ZAWODY INDYWIDUALNE

LICEALIADA 2002   i  młodsi               IGRZYSKA MŁODZIEZY  SZKOLNEJ 2008-2007          IGRZYSKA   DZIECI 2009 i młodsi