CENNIK USŁUG 

ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 

 

 

NOCLEG DZIECI, MŁODZIEŻ I ICH OPIEKUNOWIE     -   35,00 zł *

NOCLEG DZIECI, MŁODZIEŻ I ICH OPIEKUNOWIE /PTSM/*  -   31,50 zł*

 * - aktuaizacja 20 luty 2023 r. 


 

*PTSM -  Posiadaczom aktualnych  legitymacji Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
 przysługuje zniżka 10 %