Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/  lub https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PZPO-BieczPZPO BIECZ posiada skrzynkę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /PZPO-Biecz/SkrytkaESP ).

 

Metody dostarczania oraz wymagania dla dokumentów elektronicznych przesyłanych
do  Powiatowego Zespółu Placówek Oświatowych w Bieczu:

 • Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach 9:30 – 15:00 do Sekretariatu Powiatowego Zespółu Placówek Oświatowych w Bieczu
 •  Akceptowalne formaty załączników:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP.
 • Akceptowalne nośniki danych:
  • Pamięć masowa USB
  • Płyta CD-RW.
Akceptowalne formaty danych, w jakich zapisuje się dokumenty elektroniczne wymienione są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespółu Placówek Oświatowych w Bieczu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-04

Data aktualizacji strony internetowej: 2020-02-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia oświadczenia: 2020-02-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Dostępna stron

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej umieściliśmy linki - skróty prowadzące do:

 • treści,
 • jednostek PZPO,
 • wiadomości,
 • wyszukiwarki serwisu,
 • kontaktu,
 • deklaracji dostępności.

 Na pozostałych podstronach umieściliśmy skróty prowadzące do:

 • nawigacji,
 • treści,
 • stopki serwisu.

Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach PZPO Biecz znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Część dokumentów może być zeskanowana w formie obrazu, co uniemożliwia odczytanie ich przy pomocy narzędzi komputerowych. 

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

W serwisie znajdują się również grafiki i zdjęcia. Te, które  prezentują istotne informacje, posiadają opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
Kontrast umożliwia odczytanie tekstu przez dyslektyków. 
Strona korzysta z narzędzia komputerowego Screen Reader umożliwiającego zwiększenie kontrastu tekstu i tła.

Lektor - ułatwienie dla niedowidzących. 

Strona umożliwia korzystanie z automatycznego lektora, który po zaznaczeniu tekstu odczytuje na głos zaznaczony fragment, całość tekstu. Jest on dostępny w górnej, prawej części strony, 

Filmy video

Materiały filmowe nie posiadają napisów oraz opisu pełnej treści filmu umieszczonego w odrębnym pliku. 

Zrozumiałość i czytelność treści

Pracujemy, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Ducal  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 13 44 710. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adres strony internetowej RPO: https://www.rpo.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

Budynek Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu mieści się przy ulicy Parkowej 1. Obiekt posiada 5 kondygnacji. Piętro IV, III i I funkcjonuje jako Szkolne Schronisko Młodzieżowe, piętro II przeznaczone jest na Bursę Szkolną, na parterze usytuowana jest recepcja oraz biura. W obiekcje dostępna jest zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych, budynek wewnątrz oraz parking jest monitorowany. Posiadamy wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, parkin jest bezpłatny. Nie posiadamy w obiekcje pętli indukcyjnych, łazienki oraz stołówka nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

Drugi budynek Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu - hala sportowa mieści się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 11 A. Hala jest pełnowymiarowa, posiada windę, łazienki oraz szatnie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, obiekt jest monitorowany w środku oraz na zewnątrz.

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu

WAŻNE LINKI

DEKLARACJA DOPSTĘPNOŚCI

ZDJĘCIA

© Copyright 2023 . All Rights Reserved PZPO BIECZ CJ STUDIO

Search